loader image

  Pozovite nas: +381 11 23 45 678

  Adresa radnje: Jevrejska 3, Beograd

  Radno vreme: Pon - Sub 8:00 - 20:00h

  Top

  SALIFERT MG Test

  1.950,00 рсд

  Test za merenje parametara u avarijumu

  Kategorija:

  Opis

  Magnezijum se u prirodnoj slanoj vodi nalazi u relativno visokoj koncentraciji
  (1300 – 1400 mg/L). Magnezijum je esencijalni deo hlorofila, koji je neophodan za
  fotosintezu. Bez fotosinteze, biljk, alge i korali, koji se nalaze u većini akvarijuma,
  ne bi mogli opstati.

  Magnezijum ima još jednu važnu ulogu, s obzirom da obezbeđuje optimalan odnos
  koncentracije kalcijuma i alkaliteta ili tvrdoće vode. Objašnjenje je sledeće. Naime,
  Kalcijum sa karbonatom ili bikarbonatom gradi nerastvorljivi kalcijum-karbonat.
  Kalcijum-karbonat je izuzetno važan za izgradnju skeletal korala i koralinih algi,
  ali bi trebalo da nastaje kao product bioloških procesa. Stoga, stvaranje kalcijum-
  karbonata hemijskim procesima bi trebalo da se izbegne.

  Čak i bez uticaja bioloških procesa, kalcijum-karbonat bi se neizbežno stvarao
  različitim hemijskim reakcijama, čime bi se remetila koncentracija kalcijuma i
  alkalitet, odnosno tvrdoća vode. Zapravo, taj process bi snizio koncentracije još
  mnogih elemenata u tragovima.

  Magnezijum usporava ovaj negativan proces. Što je niža koncentracija
  magnezijuma, intenzivnije se odvija ovaj proces i snižavaju se koncentracija
  kalcijuma i alkalitet vode.

  Održavanje adekvatne koncentracije magnezijuma je, stoga, izuzetno važno i
  indirektno je zaslužno za normalan rast korala i koralinih algi, obezbeđivanjem
  optimalnog odnosa koncentracije kalcijuma i alkaliteta vode.
  Koncentraciju magnezijuma snižavaju alge, prekomerna upotreba rastvora
  kalcijum-hidroksida (Kalkwasser) i znatno odstupanje od prirodne koncentracije
  kalcijuma, alkaliteta i pH vednosti.

  Postoje, takođe, izvesne vrste soli za akvarijume na tržištu, koje sadrže kritično
  niske koncentracije magnezijuma. Upotreba takvih soli stvoriće dugotrajni problem
  sa nivoima kalcijuma i tvrdoćom vode.

  Imajući sve prethodno na umu, precizno merenje koncentracije magnezijuma i
  primena mera za korigovanje koncentracija magnezijuma su krajnje opravdani.
  Suplementi magnezijuma treba da budu takvi da ne remete ravnotežu jona u vodi.
  Osim toga, mnoge soli koje sadrže magnezijum, sadrže i amonijak u dovoljnoj
  količini da poremeti normalne biološke procese. Stoga je potrebno primenjivati soli
  sa visokim procentom magnezijuma.

  Magnezijum je element čija je važnost dugo zanemarivana. Sadržaj magnezijuma u
  mnogim akvarijumima se pokazuje nedovoljnim nakon merenja. Korigovanje
  koncentracije je neophodno za postizanje stabilnog reef sistema.

  Salifert test za magnezijum je prilično jednostavan za upotrebu i dovoljno
  specifičan, tako da koncentracije kalcijuma i stroncijuma ne utiču na dobijeni
  rezultat. Meri u dovoljno malim podeocima od 30 mg / L, uz oštru promenu boje.
  Set za merenje ima kapacitet od otprilike 50 merenja.